Skruf (Schruuf), Margareta Elisabet
Död 1720-11-30 i Kristberg (E).

f Johan Skruf (Schruuf). Född.    
 
   
 
m Anna Dorothea von Petzold. Född.    
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Flyktingkommissionen 1716 Designation och Förtechning hwar effter så dhe Förnämare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån dhe af Fienden Ruinerade Provincier af Collect Medlen deras Tilldelning åtniutit, pro Anno 1716. Källa: Deputerade för flyktingmedlens utdelande 1712. Riksarkivet, Stockholm. I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som kom i åtnjutande av flyktingkommissionens understöd år 1716. Ur rullan framgår inte vid vilken tidpunkt utdelningarna skett. Det verkar som om bara en utdelning skedde det året. 3965 Margareta Skruf, Hoppmans Enkia f: 1. l: nej. gm: Korss, Hoppman. _gammal och siuklig.

Gifte och barn

Gift

JOHAN Korss

Amtman och överkrigskommisarie.
Född omkring 1665-06-06 i Ingermanland.

Sofia Korss.

Född.


Anna Catharina Korss.

Född.
Död 1735.


Christoffer Korss.

Ryttmästare.
Född.


Hedvig Korss.

Född i Danmark (C).
Död 1753-06-16.


Henrik Korss.

Död 1707-12 i Viborg.


JUSTINA Korss.

Född 1681 i Livland.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Hem
Framställd 2011-10-26 med hjälp av Disgen version 8.2c.